אזכרתו של תא"ל

אלדר שמואל ז"ל

שנפל בתאריך י"ז באדר תשנ"ח, 15 במרץ 1998

תתקיים בתאריך י"ז באדר ב' תשע"ט, 24 במרץ 2019

בבית העלמין הצבאי ברחובות, בשעה 16:30

אזכרתו של טוראי

ברמי מאיר ז"ל

שנפל בתאריך ט"ז באדר תשמ"ח, 4 במרץ 1988

תתקיים בתאריך י"ז באדר ב' תשע"ט, 24 במרץ 2019

בבית העלמין הצבאי בבאר שבע, בשעה 16:00

אזכרתו של סמ"ר

להט דולב ז"ל

שנפל בתאריך י"ט באדר תשס"ד, 12 במרץ 2004

תתקיים בתאריך י"ט באדר ב' תשע"ט, 26 במרץ 2019

בבית העלמין הצבאי בנתניה, בשעה 16:00

אזכרתו של רס"ר

בקרמן אברהם (אבי) ז"ל

שנפל בתאריך ט"ו בניסן תשס"ב, 27 במרץ 2002

תתקיים בתאריך כ' באדר ב' תשע"ט, 27 במרץ 2019

בבית העלמין הצבאי באשדוד, בשעה 16:30

אזכרתו של רס"ם

חנון גדעון ז"ל

שנפל בתאריך כ"ח בניסן תש"ן, 22 באפריל 1990

תתקיים בתאריך כ"א באדר ב' תשע"ט, 28 במרץ 2019

בבית העלמין הצבאי בטבריה, בשעה 16:30

אזכרתו של סמ"ר

לוי מרדכי ז"ל

שנפל בתאריך כ"א באדר ב' תשס"ח, 28 במרץ 2008

תתקיים בתאריך כ"א באדר ב' תשע"ט, 28 במרץ 2019

בבית העלמין במושב נגה, בשעה 10:00

אזכרתו של סגן

רוזנפלד יצחק (יצחקי) ז"ל

שנפל בתאריך ט"ז בניסן תשס"ב, 29 במרץ 2002

תתקיים בתאריך כ"א באדר ב', תשע"ט, 28 במרץ 2019

בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, בשעה 16:00

אזכרתו של רס"ן

בגין יונתן ז"ל

שנפל בתאריך כ' באדר ב' תש"ס, 27 במרץ 2000

תתקיים בתאריך כ"ב באדר ב' תשע"ט, 29 במרץ 2019

בבית העלמין הצבאי בחולון, בשעה 09:00

אזכרתה של סמל

בן-רעי מיכל ז"ל

שנפלה בתאריך י"ג בניסן תשס"ב, 26 במרץ 2002

תתקיים בתאריך כ"ב באדר ב' תשע"ט, 29 במרץ 2019

בבית העלמין הצבאי בנתניה, בשעה 11:00

אזכרתו של רס"ן

גלר אייל ז"ל

שנפל בתאריך י"א בניסן תשנ"ו, 31 במרץ 1996

תתקיים בתאריך כ"ב באדר ב' תשע"ט, 29 במרץ 2019

בבית העלמין הצבאי בקריית שאול, בשעה 10:00