אזכרתה של רב"ט

איגולניקוב סבטלנה אורית ז"ל

שנפלה בתאריך ט"ז בשבט תשס"ה, 26 בינואר 2005

תתקיים בתאריך י' בשבט תשע"ח, 26 בינואר 2018

בבית העלמין הצבאי בנהריה, בשעה 10:00

אזכרתו של רב"ט

ויסמן דניאל ז"ל

שנפל בתאריך י"ג בשבט תשע"ד, 14 בינואר 2014

תתקיים בתאריך י"ב בטבת תשע"ח, 28 בינואר 2018

בבית העלמין הצבאי בבאר שבע, בשעה 10:30

אזכרתו של סגן

יהודה בן-ציון (בני) ז"ל

שנפל בתאריך ט"ו בשבט תשל"ה, 27 בינואר 1975

תתקיים בתאריך י"ד בשבט תשע"ח, 30 בינואר 2018

בבית הקברות בנחלת יצחק, בשעה 16:00

אזכרתו של רב"ט

מוחה אברהם (אבי) ז"ל

שנפל בתאריך ט"ו בשבט תשמ"ז, 14 בפברואר 1987

תתקיים בתאריך ט"ו בשבט תשע"ח, 31 בינואר 2018

בבית העלמין הצבאי בקרית שאול, בשעה 15:00

אזכרתו של סמל

מויסיינקוב אנדרי ז"ל

שנפל בתאריך ו' בשבט תשע"ב, 30 בינואר 2012

תתקיים בתאריך ט"ו בשבט תשע"ח, 31 בינואר 2018

בבית העלמין הצבאי באשקלון, בשעה 13:30

אזכרתו של רס"ן

בן-אמתי אהוד (אודי) ז"ל

שנפל בתאריך ט"ו בשבט תשמ"א, 20 בינואר 1981

תתקיים בתאריך ט"ז בשבט תשע"ח, 1 בפברואר 2018

בבית הקברות הצבאי בבאר שבע, בשעה 11:00

אזכרתו של אל"ם

רמון אילן ז"ל

שנפל בתאריך כ"ט בשבט תשס"ג, 1 בפברואר 2003

תתקיים בתאריך ט"ז בשבט תשע"ח, 1 בפברואר 2018

בבית העלמין הנהלל, בשעה 16:00

אזכרתו של סמ"ר

אייזיק שי ז"ל

שנפל בתאריך י"ט בשבט תשל"ו, 21 בינואר 1976

תתקיים בתאריך י"ז בשבט תשע"ח, 2 בפברואר 2018

בבית העלמין הצבאי בחיפה, בשעה 10:30

אזכרתה של סמל

ויינר ג'ולי (שרה) ז"ל

שנפלה בתאריך כ"א בשבט תשס"א, 14 בפברואר 2001

תתקיים בתאריך י"ז בשבט תשע"ח, 2 בפברואר 2018

בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, בשעה 11:00

אזכרתו של רס"ן

לוי אבישי ז"ל

שנפל בתאריך כ"ח בשבט תשנ"ז, 4 בפברואר 1977

תתקיים בתאריך י"ז בשבט תשע"ח, 2 בפברואר 2018

בבית העלמין הצבאי בקריית שאול, בשעה 11:30