אזכרתו של רס"ל

מקונן (מגוס) משה ז"ל

שנפל בתאריך כ"ה באדר תשס"ב, 6 בפברואר 2002

תתקיים בתאריך כ"ד בשבט תש"ף, 19 בפברואר 2020

בחלקה הצבאית בבית העלמין בבית שאן, בשעה 14:00

אזכרתו של סגן

אורנן ישראל (ראלי) ז"ל

שנפל בתאריך כ"ז בשבט תשנ"א, 10 בפברואר 1991

תתקיים בתאריך כ"ו בשבט תש"ף, 21 בפברואר 2020

בבית העלמין הצבאי בקרית שאול בתל אביב, בשעה 10:00

אזכרתו של רס"ר

ביבס פול ז"ל

שנפל בתאריך כ"ח בשבט תשנ"ז, 4 בפברואר 1997

תתקיים בתאריך כ"ח בשבט תש"ף, 23 בפברואר 2020

בבית העלמין הצבאי באשדוד, בשעה 16:00