אזכרתו של רב"ט

גרוס מאיר ז"ל

שנפל בתאריך ה' בתמוז תשמ"ח, 20 ביוני 1988

תתקיים בתאריך ד' בתמוז תשע"ז, 28 ביוני 2017

בבית העלמין הצבאי בחיפה, בשעה 16:00

אזכרתו של טוראי

אדרי אליהו (אלי) ז"ל

שנפל בתאריך ו' בתמוז תשע"א, 8 ביולי 2011

תתקיים בתאריך ה' בתמוז תשע"ז, 29 ביוני 2017

בחלקה הצבאית בבית העלמין באור עקיבא, בשעה 18:00

אזכרתו של רב"ט

עובד מרדכי (מוטי) ז"ל

שנפל בתאריך ו' בתמוז תשנ"א, 18 ביוני 1991

תתקיים בתאריך ה' בתמוז תשע"ז, 29 ביוני 2017

בחלקה הצבאית בבית העלמין בבאר יעקב, בשעה 18:30

אזכרתה של רס"ר

אפללו הילה ז"ל

שנפלה בתאריך ז' בתמוז תשע"ג, 15 ביוני 2013

תתקיים בתאריך ו' בתמוז תשע"ז, 30 ביוני 2017

בבית העלמין הצבאי בצפת, בשעה 10:30

אזכרתו של סמ"ר

חביון עופר ז"ל

שנפל בתאריך י"א בתמוז תשמ"ו, 18 ביולי 1986

תתקיים בתאריך ו' בתמוז תשע"ז, 30 ביוני 2017

בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, בשעה 10:30

אזכרתו של סמל

שטרן דוד ז"ל

שנפל בתאריך ה' בסיוון תשע"ז, 31 במאי 2017

תתקיים בתאריך ו' בתמוז תשע"ז, 30 ביוני 2017

בבית העלמין בהר הרצל, בשעה 09:00

אזכרתו של רב"ט

חנונה עמוס ז"ל

שנפל בתאריך ח' בתמוז תש"ס, 11 ביולי 2000

תתקיים בתאריך ח' בתמוז תשע"ז, 2 ביולי 2017

בבית העלמין הצבאי בבאר שבע, בשעה 18:30

אזכרתו של רס"ל

רוזנטל גיל ז"ל

שנפל בתאריך ל' בסיון תשנ"ב, 1 ביולי 1992

תתקיים בתאריך ח' בתמוז תשע"ז, 2 ביולי 2017

בקיבוץ ניצנים, בשעה 18:00

אזכרתו של סרן

חייט איציק ז"ל

שנפל בתאריך כ"א בתמוז תשנ"א, 3 ביולי 1991

תתקיים בתאריך ט' בתמוז תשע"ז, 3 ביולי 2017

בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, בשעה 18:30

אזכרתו של טוראי

כהן הרצל ז"ל

שנפל בתאריך י' בתמוז תשמ"ז, 7 ביולי 1987

תתקיים בתאריך ט' בתמוז תשע"ז, 3 ביולי 2017

בבית העלמין הצבאי בראשון לציון, בשעה 17:30