אזכרתו של רס"ן

דגן רם אברהם ז"ל

שנפל בתאריך א' באלול תשנ"ב, 30 באוגוסט 1992

תתקיים בתאריך ב' באלול תשע"ז, 24 באוגוסט 2017

בבית העלמין ביקנעם, בשעה 18:00

אזכרתו של שוחר

קלדרון בועז ז"ל

שנפל בתאריך ג' באלול תשמ"א, 2 בספטמבר 1981

תתקיים בתאריך ג' באלול תשע"ז, 25 באוגוסט 2017

בבית העלמין הצבאי בחולון, בשעה 11:00

אזכרתו של סמל

סוורי דורון ז"ל

שנפל בתאריך ח' באלול תשס"א, 26 באוגוסט 2001

תתקיים בתאריך ח' באלול תשע"ז, 30 באוגוסט 2017

בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, בשעה 17:30

אזכרתו של סא"ל

פינמסר יובל ז"ל

שנפל בתאריך כ"ד באב תשע"ב, 24 באוגוסט 2011

תתקיים בתאריך ח' באלול תשע"ז, 30 באוגוסט 2017

בבית העלמין הצבאי בקריית שאול, בשעה 18:00

אזכרתו של סמ"ר

שובל מוטי ז"ל

שנפל בתאריך ט' באלול תשנ"ז, 11 בספטמבר 1997

תתקיים בתאריך ח' באלול תשע"ז, 30 באוגוסט 2017

בחלקה הצבאית בבית העלמין בכפר סירקין, בשעה 18:00

אזכרתו של סמל

אטיאס משה ז"ל

שנפל בתאריך ט' באלול תשמ"ב, 27 באוגוסט 1982

תתקיים בתאריך ט' באלול תשע"ז, 31 באוגוסט 2017

בבית העלמין הצבאי בחיפה, בשעה 18:15

אזכרתו של רס"ן

דנור שי ז"ל

שנפל בתאריך י' באלול תשס"ח, 10 בספטמבר 2008

תתקיים בתאריך ט' באלול תשע"ז, 31 באוגוסט 2017

בבית העלמין הצבאי בקריית שאול, בשעה 18:00

אזכרתו של רב"ט

אלמדלסי ערן ז"ל

שנפל בתאריך י"ב באלול תשס"ו, 5 בספטמבר 2006

תתקיים בתאריך י"ב באלול תשע"ז, 3 בספטמבר 2017

בבית העלמין הצבאי בבאר שבע, בשעה 17:00

אזכרתה של רב"ט

גרגו מזי ז"ל

שנפלה בתאריך י"ב באלול תשס"ג, 9 בספטמבר 2003

תתקיים בתאריך י"ב באלול תשע"ז, 3 בספטמבר 2017

בבית העלמין הצבאי בחולון, בשעה 18:30

אזכרתו של רס"ן

פרדמן דן-אלן ז"ל

שנפל בתאריך י"ט באלול תשמ"ג, 28 באוגוסט 1983

תתקיים בתאריך י"ב באלול תשע"ז, 3 בספטמבר 2017

בבית הקברות הצבאי בחיפה, בשעה 18:45