אזכרתו של רס"ן

בוסתן-בוסליק שאול (שוליק) ז"ל

שנפל בתאריך כ"ב בכסלו תשל"ו, 25 בנובמבר 1975

תתקיים בתאריך ט"ו בכסלו תש"פ, 13 בדצמבר 2019

בבית העלמין הצבאי שבקריית שאול, בשעה 10:00

אזכרתו של סרן

ברעם-בלומנשטיק משה ז"ל

שנפל בתאריך כ"ב בכסלו תשל"ו, 25 בנובמבר 1975

תתקיים בתאריך י"ט בכסלו תש"פ, 17 בדצמבר 2019

בבית העלמין הצבאי שבחולון, בשעה 15:30

אזכרתה של טוראי

פורת רוית ז"ל

שנפלה בתאריך א' בטבת תשע"ח, 24 בדצמבר 1995

תתקיים בתאריך כ"א בכסלו תש"פ, 17 בדצמבר 2019

בבית העלמין הצבאי בחולון, בשעה 14:00

אזכרתו של רס"ם

כספי רון ז"ל

שנפל בתאריך י"ט בכסלו תשס"ד, 14 בדצמבר 2003

תתקיים בתאריך כ' בכסלו תש"פ, 18 בדצמבר 2019

בבית העלמין הצבאי בקריית שאול, בשעה 10:30

אזכרתו של טוראי

אזולאי - דהן שלמה (יעיש) ז"ל

שנפל בתאריך כ"ג בכסלו תשל"ג, 28 בנובמבר 1972

תתקיים בתאריך כ"א בכסלו תש"פ, 19 בדצמבר 2019

בחלקה הצבאית שבבית הקברות בקרית מלאכי, בשעה 15:30

אזכרתו של סמל

אליעזר צליל ז"ל

שנפל בתאריך ג' בטבת תשס"ז, 24 בדצמבר 2006

תתקיים בתאריך כ"א בכסלו תש"פ, 19 בדצמבר 2019

בחלקה הצבאית בבית העלמין במיתר, בשעה 16:00

אזכרתו של רס"ם

בורפקר שרון ז"ל

שנפל בתאריך כ"א בכסלו תשס"ג, 26 בנובמבר 2002

תתקיים בתאריך כ"א בכסלו תש"פ, 19 בדצמבר 2019

בחלקה הצבאית בבית העלמין ברמלה, בשעה 15:30

אזכרתו של סרן

לביא-ליבשיץ משה ז"ל

שנפל בתאריך כ"ב בכסלו תשל"ו, 25 בנובמבר 1975

תתקיים בתאריך כ"א בכסלו תש"פ, 19 בדצמבר 2019

בבית העלמין הצבאי בפתח תקווה, בשעה 14:30

אזכרתו של סג"ם

נקר יששכר צבי אליהו (כושי) ז"ל

שנפל בתאריך כ"ו בכסלו תשי"ב, 25 בדצמבר 1951

תתקיים בתאריך כ"א בכסלו תש"פ, 19 בדצמבר 2019

בבית הקברות הצבאי בחיפה, בשעה 10:00

אזכרתה של רב"ט

כהן מיכל ז"ל

שנפלה בתאריך כ"ו בכסלו תשנ"ב, 3 בדצמבר 1991

תתקיים בתאריך כ"ב בכסלו תש"פ, 20 בדצמבר 2019

בבית העלמין הצבאי בנהריה, בשעה 10:00