אזכרתה של סמ"ר

אמנו עדי ז"ל

שנפלה בתאריך ט"ו בסיון תשס"ה, 22 ביוני 2005

תתקיים בתאריך ט"ו בסיוון תשע"ט, 18 ביוני 2019

בבית העלמין הצבאי בבאר שבע, בשעה 18:00

אזכרתו של רס"ן

ספקטור עמיחי ז"ל

שנפל בתאריך י"ד בסיון תשמ"ב, 5 ביוני 1982

תתקיים בתאריך ט"ו בסיוון תשע"ט, 18 ביוני 2019

בבית העלמין ניר צבי, בשעה 18:30

אזכרתו של רס"ר

קלעי הרצל ז"ל

שנפל בתאריך ט"ו בסיון תשמ"ב, 6 ביוני 1982

תתקיים בתאריך ט"ו בסיוון תשע"ט, 18 ביוני 2019

בבית הקברות הצבאי בבאר שבע, בשעה 18:00

אזכרתו של רב"ט

רסולי ישראל ז"ל

שנפל בתאריך כ' בסיון תשנ"ב, 16 ביוני 1992

תתקיים בתאריך ט"ו בסיוון תשע"ט, 18 ביוני 2019

בבית העלמין הצבאי בקריית שאול, בשעה 11:00

אזכרתו של סגן

אגיב עירא ז"ל

שנפל בתאריך ט"ז בסיון תש"ס, 19 ביוני 2000

תתקיים בתאריך י"ז בסיוון תשע"ט, 20 ביוני 2019

בבית העלמין הצבאי בבאר שבע, בשעה 18:15

אזכרתה של רב"ט

גלילי נטלי ז"ל

שנפלה בתאריך י"ז בסיון תשנ"ו, 4 ביוני 1996

תתקיים בתאריך י"ז בסיוון תשע"ט, 20 ביוני 2019

בבית העלמין הצבאי בכפר ורבורג, בשעה 18:00

אזכרתו של סגן

מסרר רון ז"ל

שנפל בתאריך כ"ה בסיון תשמ"ב, 16 ביוני 1982

תתקיים בתאריך י"ז בסיון תשע"ט, 20 ביוני 2019

בבית הקברות הצבאי בחיפה, בשעה 17:30

אזכרתו של סמל

ברזני מאיר ז"ל

שנפל בתאריך י"ט בסיון תשנ"ח, 13 ביוני 1998

תתקיים בתאריך כ' בסיוון תשע"ט, 23 ביוני 2019

בבית העלמין הצבאי חולון, בשעה 17:30

אזכרתו של סמל

קאן גלעד ז"ל

שנפל בתאריך כ' בסיון תש"ס, 23 ביוני 2000

תתקיים בתאריך כ' בסיוון תשע"ט, 23 ביוני 2019

בבית העלמין הצבאי בראשון לציון, בשעה 17:30

אזכרתו של רב"ט

אילוז מאיר (מישו) ז"ל

שנפל בתאריך כ"א בסיון תש"ם, 5 ביוני 1980

תתקיים בתאריך כ"א בסיוון תשע"ט, 24 ביוני 2019

בבית העלמין באשדוד, בשעה 18:00