אזכרתו של סרן

אוברסט דני-שלום ז"ל

שנפל בתאריך ט"ז בשבט תשנ"ה, 17 בינואר 1995

תתקיים בתאריך י"ב בשבט תשע"ט, 18 בינואר 2019

בבית העלמין הצבאי באשדוד, בשעה 12:30

אזכרתו של סגן

כהן דב-שמשון (דובלה) ז"ל

שנפל בתאריך י"ט בשבט תשל"ז, 7 בפברואר 1977

תתקיים בתאריך י"ב בשבט תשע"ט, 18 בינואר 2019

בבית העלמין הצבאי שבחיפה, בשעה 09:30

אזכרתו של רס"ן

בן-אמתי אהוד (אודי) ז"ל

שנפל בתאריך ט"ו בשבט תשמ"א, 20 בינואר 1981

תתקיים בתאריך י"ד בשבט תשע"ט, 20 בינואר 2019

בבית הקברות הצבאי בבאר שבע, בשעה 10:15

אזכרתו של סגן

יהודה בן-ציון (בני) ז"ל

שנפל בתאריך ט"ו בשבט תשל"ה, 27 בינואר 1975

תתקיים בתאריך י"ד בשבט תשע"ט, 20 בינואר 2019

בבית הקברות בנחלת יצחק, בשעה 16:00

אזכרתו של סמ"ר

כהן יוסף (יוסי) ז"ל

שנפל בתאריך ט"ו בשבט תשל"ה, 27 בינואר 1975

תתקיים בתאריך י"ד בשבט תשע"ט, 20 בינואר 2019

בבית העלמין הצבאי בהר הרצל שבירושלים, בשעה 11:00

אזכרתו של רב"ט

מוחה אברהם (אבי) ז"ל

שנפל בתאריך ט"ו בשבט תשמ"ז, 14 בפברואר 1987

תתקיים בתאריך ט"ו בשבט תשע"ט, 21 בינואר 2019

בבית העלמין הצבאי בקרית שאול, בשעה 15:00

אזכרתו של רס"ם

גויטע רמי ז"ל

שנפל בתאריך כ' בשבט תשס"ד, 12 בפברואר 2004

תתקיים בתאריך י"ח בשבט תשע"ט, 24 בינואר 2019

בחלקה הצבאית בבית העלמין במושב גבעתי, בשעה 16:00

אזכרתו של סמ"ר

שוחט ערן ז"ל

שנפל בתאריך כ' בשבט תשס"ט, 14 בפברואר 2009

תתקיים בתאריך י"ח בשבט תשע"ט, 24 בינואר 2019

בבית העלמין הצבאי בסגולה, פתח תקווה, בשעה 15:30

אזכרתו של סמ"ר

אייזיק שי ז"ל

שנפל בתאריך י"ט בשבט תשל"ו, 21 בינואר 1976

תתקיים בתאריך י"ט בשבט תשע"ט, 25 בינואר 2019

בבית העלמין הצבאי בחיפה, בשעה 10:00

אזכרתו של סמל

אילוז דוד (דידי) ז"ל

שנפל בתאריך כ"א בשבט תשס"א, 14 בפברואר 2001

תתקיים בתאריך י"ט בשבט תשע"ט, 25 בינואר 2019

בחלקה הצבאית בבית העלמין בקרית מלאכי, בשעה 08:30