אזכרתו של רס"ן

גלמן אליאב ז"ל

שנפל בתאריך ט"ו באדר א' תשע"ו, 24 בפברואר 2016

תתקיים בתאריך ט"ו באדר א' תשע"ט, 20 בפברואר 2019

בבית העלמין כפר עציון, בשעה 16:30

אזכרתה של רב"ט

רדקליף טובית בת ישראל ז"ל

שנפלה בתאריך ג' באדר תשע"ה, 22 בפברואר 2015

תתקיים בתאריך י"ז באדר א' תשע"ט, 22 בפברואר 2019

בבית העלמין הצבאי בדימונה, בשעה 08:30

אזכרתו של רב"ט

וובק איגור ז"ל

שנפל בתאריך ה' באדר תשס"א, 28 בפברואר 2001

תתקיים בתאריך כ"ג באדר א', תשע"ט, 28 בפברואר 2019

בבית העלמין הצבאי בנתניה, בשעה 12:00

אזכרתו של סמל

לביא ירון ז"ל

שנפל בתאריך כ"ב באדר א' תשס"ה, 4 במרץ 2005

תתקיים בתאריך כ"ג באדר א' תשע"ט, 28 בפברואר 2019

בבית העלמין הצבאי בנהריה, בשעה 15:30

אזכרתו של רס"ן

קולטון אוריאל (אורי) ז"ל

שנפל בתאריך ג' באדר תשנ"ח, 1 במרץ 1998

תתקיים בתאריך כ"ד באדר א' תשע"ט, 1 במרץ 2019

בבית העלמין הצבאי בחולון, בשעה 14:00

אזכרתו של פרח טיס

אשכנזי אברהם (אבי) ז"ל

שנפל בתאריך כ"ח באדר א' תשל"ו, 29 בפברואר 1976

תתקיים בתאריך כ"ח באדר א' תשע"ט, 5 במרץ 2019

בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, בשעה 16:00

אזכרתו של רס"ן

גוטרמן תומר ז"ל

שנפל בתאריך ל' באדר א' תשס"ג, 3 במרץ 2003

תתקיים בתאריך א' באדר ב' תשע"ט, 8 במרץ 2019

בבית העלמין הצבאי בחיפה, בשעה 13:30

אזכרתו של סגן

גרב משה ז"ל

שנפל בתאריך כ"ח באדר א' תשל"ו, 29 בפברואר 1976

תתקיים בתאריך א' באדר ב' תשע"ט, 8 במרץ 2019

בבית העלמין הצבאי שבקריית שאול, בשעה 10:30

אזכרתו של סגן

שניידר מנחם ז"ל

שנפל בתאריך כ"ח באדר א' תשל"ו, 29 בפברואר 1976

תתקיים בתאריך א' באדר ב' תשע"ט, 8 במרץ 2019

בבית העלמין בנתניה, בשעה 12:00

אזכרתו של סמל

בן לולו אלירן ז"ל

שנפל בתאריך ז' באדר תשס"א, 2 במרץ 2001

תתקיים בתאריך ו' באדר ב' תשע"ט, 13 במרץ 2019

בחלקה הצבאית בבית העלמין בבית שמש, בשעה 16:30