אזכרתו של סג"ם

וודיסלבסקי שמואל (מולה) ז"ל

שנפל בתאריך ד' בטבת תשל"ה, 18 בדצמבר 1974

תתקיים בתאריך טי בטבת תשע"ט, 17 בדצמבר 2018

בבית העלמין הצבאי בקרית שאול, בשעה 15:00

אזכרתו של סג"ם

אורבך ארז ז"ל

שנפל בתאריך י' בטבת תשע"ז, 8 בינואר 2017

תתקיים בתאריך י' בטבת תשע"ט, 18 בדצמבר 2018

בבית העלמין כפר עציון, בשעה 16:15

אזכרתו של סגן

נווה-לייפר יקיר ז"ל

שנפל בתאריך ב' באייר תשכ"ב, 6 במאי 1962

תתקיים בתאריך י' בטבת תשע"ט, 18 בדצמבר 2018

בחלקת הנעדרים בבית הקברות הצבאי בהר הרצל, בשעה 12:00

אזכרתה של רב"ט

דיסלויה דינה ז"ל

שנפלה בתאריך ט"ז בטבת תשמ"ג, 1 בינואר 1983

תתקיים בתאריך י"ב בטבת תשע"ט, 20 בדצמבר 2018

בבית הקברות הצבאי באשקלון, בשעה 15:00

אזכרתו של רס"ל

מזרחי אושרי ז"ל

שנפל בתאריך י"ד בטבת תשע"ד, 17 בדצמבר 2013

תתקיים בתאריך י"ב בטבת תשע"ט, 20 בדצמבר 2018

בבית העלמין הצבאי בראשון לציון, בשעה 10:00

אזכרתו של רס"ם

נמר יעקב ז"ל

שנפל בתאריך י"ג בטבת תשמ"ז, 14 בינואר 1987

תתקיים בתאריך י"ג בטבת תשע"ט, 21 בדצמבר 2018

בחלקה הצבאית בבית העלמין במגדל העמק, בשעה 09:45

אזכרתו של סמ"ר

קייקוב מנחם ז"ל

שנפל בתאריך ט"ז בטבת תשמ"ו, 28 בדצמבר 1985

תתקיים בתאריך ט"ז בטבת תשע"ט, 24 בדצמבר 2018

בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, בשעה 10:30

אזכרתו של רס"ם

שמאי נסים ז"ל

שנפל בתאריך י"ט בטבת תשמ"ח, 9 בינואר 1988

תתקיים בתאריך י"ח בטבת תשע"ט, 26 בדצמבר 2018

בבית העלמין הצבאי בחולון, בשעה 15:00

אזכרתו של סמל

אליעזר צליל ז"ל

שנפל בתאריך ג' בטבת תשס"ז, 24 בדצמבר 2006

תתקיים בתאריך י"ט בטבת תשע"ט, 27 בדצמבר 2018

בחלקה הצבאית בבית העלמין במיתר, בשעה 16:00

אזכרתו של רס"ן

שרון מוטי ז"ל

שנפל בתאריך כ"א בטבת תשמ"ט, 29 בדצמבר 1988

תתקיים בתאריך כ' בטבת תשע"ט, 28 בדצמבר 2018

בבית העלמין הצבאי בחיפה, בשעה 13:00