אזכרתו של סא"ל

בן-יקיר יעקב (בנקי) ז"ל

שנפל בתאריך כ' בניסן תשמ"ח, 6 באפריל 1988

תתקיים בתאריך כ"ג בניסן תשע"ט, 28 באפריל 2019

בבית העלמין הצבאי בקרית שאול, בשעה 17:30

אזכרתו של רס"ב

בן-שי ישראל (זיגי) ז"ל

שנפל בתאריך כ"ג בניסן תשמ"ה, 14 באפריל 1985

תתקיים בתאריך כ"ג בניסן תשע"ט, 28 באפריל 2019

בבית הקברות האזרחי בחולון, בשעה 16:00

אזכרתו של רס"ב

וייס מיכאל (מיכה) ז"ל

שנפל בתאריך כ' בניסן תשס"ב, 2 באפריל 2002

תתקיים בתאריך כ"ג בניסן תשע"ט, 28 באפריל 2019

בחלקה הצבאית בבית העלמין במזכרת בתיה, בשעה 18:00

אזכרתו של טר"ש

מימון יצחק ז"ל

שנפל בתאריך כ"ב בניסן תשל"ג, 23 באפריל 1973

תתקיים בתאריך כ"ג בניסן תשע"ט, 28 באפריל 2019

בבית הקברות הצבאי בעפולה, בשעה 17:00

אזכרתו של סרן

פנטהון גביאו ז"ל

שנפל בתאריך כ' בניסן תשס"ג, 22 באפריל 2003

תתקיים בתאריך כ"ג בניסן תשע"ט, 28 באפריל 2019

בחלקה הצבאית בבית העלמין בצור שלום, בשעה 10:00

אזכרתו של סמל

קן-דרור שלמה ז"ל

שנפל בתאריך י"ח בניסן תשמ"ז, 17 באפריל 1987

תתקיים בתאריך כ"ג בניסן תשע"ט, 28 באפריל 2019

בבית העלמין בחולון, בשעה 17:45

אזכרתו של רס"ל

בציר ענב ז"ל

שנפל בתאריך כ"ו בניסן תשמ"ט, 1 במאי 1989

תתקיים בתאריך כ"ו בניסן תשע"ט, 1 במאי 2019

בבית העלמין הצבאי בנתניה, בשעה 17:30

אזכרתו של אל"ם

קושט חגי ז"ל

שנפל בתאריך כ"ח בניסן תש"ן, 22 באפריל 1990

תתקיים בתאריך כ"ז בניסן תשע"ט, 2 במאי 2019

בבית העלמין הצבאי בקרית שאול, בשעה 17:45

אזכרתו של סמל

תמר אליעזר ז"ל

שנפל בתאריך כ"ז בניסן תשל"ד, 19 באפריל 1974

תתקיים בתאריך כ"ז בניסן תשע"ט, 2 במאי 2019

בבית העלמין הצבאי בקרית שאול, בשעה 16:30

אזכרתו של רס"ן

קאופמן אילן-ישראל ז"ל

שנפל בתאריך כ"ח בניסן תש"ן, 22 באפריל 1990

תתקיים בתאריך כ"ח בניסן תשע"ט, 3 במאי 2019

בחלקה הצבאית בבית העלמין בסביון, בשעה 11:00