אזכרתה של סמ"ר

אמנו עדי ז"ל

שנפלה בתאריך ט"ו בסיון תשס"ה, 22 ביוני 2005

תתקיים בתאריך ט"ו בסיוון תש"ף, 7 ביוני 2020

בבית העלמין הצבאי בבאר שבע, בשעה 18:00

אזכרתו של סגן

אגיב עירא ז"ל

שנפל בתאריך ט"ז בסיון תש"ס, 19 ביוני 2000

תתקיים בתאריך ט"ו בסיוון תש"ף, 8 ביוני 2020

בבית העלמין הצבאי בבאר שבע, בשעה 18:00

אזכרתו של רס"ן

פרלוב רוני-אהרון ז"ל

שנפל בתאריך כ"א בסיוון תשע"ב, 11 ביוני 2012

תתקיים בתאריך י"ט בסיוון תש"ף, 11 ביוני 2020

בבית העלמין הצבאי בקרית שאול, בשעה 11:00