אזכרתו של סמל

לוי גיא ז"ל

שנפל בתאריך כ"ו בכסלו תשנ"ד, 10 בדצמבר 1993

תתקיים בתאריך כ"ב בכסלו תש"פ, 20 בדצמבר 2019

בחלקה הצבאית בבית העלמין בעתלית, בשעה 11:30

אזכרתו של רס"מ

צונץ רענן ז"ל

שנפל בתאריך כ"א בכסלו תשס"ג, 26 בנובמבר 2002

תתקיים בתאריך כ'"ב בכסלו תש"פ, 20 בדצמבר 2019

בבית העלמין הצבאי בקרית שאול, בשעה 09:30

אזכרתו של רס"ן

שנק נתן ז"ל

שנפל בתאריך י"ט בכסלו תשל"ד, 14 בדצמבר 1973

תתקיים בתאריך כ'"ב בכסלו תש"פ, 20 בדצמבר 2019

בבית העלמין בחיפה, בשעה 12:00

אזכרתו של רס"ן

נובוגרוצקי דניאל (דני) ז"ל

שנפל בתאריך כ"ז בכסלו תשנ"א, 13 בדצמבר 1990

תתקיים בתאריך כ"ז בכסלו תש"פ, 25 בדצמבר 2019

בבית העלמין הצבאי בבאר טוביה, בשעה 12:00

אזכרתו של רס"ן

זכאי גדעון ז"ל

שנפל בתאריך כ"ו בכסלו תשנ"א, 13 בדצמבר 1990

תתקיים בתאריך כ"ח בכסלו תש"פ, 26 בדצמבר 2019

בבית העלמין בעומר, בשעה 15:00

אזכרתו של רס"ן

זהרוני עפר ז"ל

שנפל בתאריך כ"ז בכסלו תשנ"א, 13 בדצמבר 1990

תתקיים בתאריך כ"ט בכסלו תש"פ, 27 בדצמבר 2019

בבית העלמין במושב רם-און, בשעה 11:00

אזכרתו של רס"ן

שרון מוטי ז"ל

שנפל בתאריך כ"א בטבת תשמ"ט, 29 בדצמבר 1988

תתקיים בתאריך א' בטבת תש"פ, 29 בדצמבר 2019

בבית העלמין הצבאי בחיפה, בשעה 16:00