אזכרתו של סרן

רוזנצוויג יצחק-אברהם ז"ל

שנפל בתאריך כ"א בטבת תשמ"ז, 21 בינואר 1987

תתקיים בתאריך כ"ב בטבת תשע"ט, 30 בדצמבר 2018

בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, בשעה 14:30

אזכרתו של רס"ם

לויס יצחק ז"ל

שנפל בתאריך כ"ג בטבת תשס"א, 18 בינואר 2001

תתקיים בתאריך כ"ג בטבת תשע"ט, 31 בדצמבר 2018

בבית העלמין הצבאי בראשון לציון, בשעה 11:00

אזכרתו של רס"ן

ברימר רביב ז"ל

שנפל בתאריך כ"ז בטבת תשמ"ו, 8 בינואר 1986

תתקיים בתאריך כ"ז בטבת תשע"ט, 4 בינואר 2019

בחלקה הצבאית של בית העלמין בקיבוץ איילת השחר, בשעה 11:00

אזכרתו של רב"ט

שולץ רותם ז"ל

שנפל בתאריך ד' בשבט תשע"ז, 31 בינואר 2017

תתקיים בתאריך ד' בשבט תשע"ט, 10 בינואר 2019

בבית העלמין כרכור, בשעה 15:00

אזכרתו של רב"ט

מוחה אברהם (אבי) ז"ל

שנפל בתאריך ט"ו בשבט תשמ"ז, 14 בפברואר 1987

תתקיים בתאריך ט"ו בשבט תשע"ט, 21 בינואר 2019

בבית העלמין הצבאי בקרית שאול, בשעה 15:00

אזכרתה של סמל

ויינר ג'ולי (שרה) ז"ל

שנפלה בתאריך כ"א בשבט תשס"א, 14 בפברואר 2001

תתקיים בתאריך י"ט בשבט תשע"ט, 25 בינואר 2019

בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, בשעה 11:00

אזכרתו של רס"ן

רחמילביץ יאיר ז"ל

שנפל בתאריך י"ח בשבט תשמ"ד, 22 בינואר 1984

תתקיים בתאריך י"ט בשבט תשע"ט, 25 בינואר 2019

בבית הקברות הצבאי בבאר טוביה, בשעה 13:00

אזכרתו של רב"ט

דרורי יניב ז"ל

שנפל בתאריך כ"א בשבט תשנ"ב, 25 בינואר 1992

תתקיים בתאריך כ"א בשבט תשע"ט, 27 בינואר 2019

בבית העלמין הצבאי בקריית שאול, בשעה 15:30