אזכרתה של סמל

ויינר ג'ולי (שרה) ז"ל

שנפלה בתאריך כ"א בשבט תשס"א, 14 בפברואר 2001

תתקיים בתאריך י"ט בשבט תשע"ט, 25 בינואר 2019

בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, בשעה 11:00

אזכרתו של רס"ן

רחמילביץ יאיר ז"ל

שנפל בתאריך י"ח בשבט תשמ"ד, 22 בינואר 1984

תתקיים בתאריך י"ט בשבט תשע"ט, 25 בינואר 2019

בבית הקברות הצבאי בבאר טוביה, בשעה 13:00

אזכרתו של סגן

רכס שגיא ז"ל

שנפל בתאריך י"ח בשבט תשמ"ד, 22 בינואר 1984

תתקיים בתאריך י"ט בשבט תשע"ט, 25 בינואר 2019

בבית הקברות בקיבוצו מעיין צבי, בשעה 12:00

אזכרתה של רב"ט

איגולניקוב סבטלנה אורית ז"ל

שנפלה בתאריך ט"ז בשבט תשס"ה, 26 בינואר 2005

תתקיים בתאריך כ"א בשבט תשע"ט, 27 בינואר 2019

בבית העלמין הצבאי בנהריה, בשעה 12:00

אזכרתו של רב"ט

דרורי יניב ז"ל

שנפל בתאריך כ"א בשבט תשנ"ב, 25 בינואר 1992

תתקיים בתאריך כ"א בשבט תשע"ט, 27 בינואר 2019

בבית העלמין הצבאי בקריית שאול, בשעה 15:30

אזכרתו של סמל

מויסיינקוב אנדרי ז"ל

שנפל בתאריך ו' בשבט תשע"ב, 30 בינואר 2012

תתקיים בתאריך כ"ד בשבט תשע"ט, 30 בינואר 2019

בבית העלמין הצבאי באשקלון, בשעה 13:00

אזכרתו של רס"ל

מקונן (מגוס) משה ז"ל

שנפל בתאריך כ"ה באדר תשס"ב, 6 בפברואר 2002

תתקיים בתאריך כ"ה בשבט תשע"ט, 31 בינואר 2019

בחלקה הצבאית בבית העלמין בבית שאן, בשעה 14:00

אזכרתו של רב"ט

שליט משה ז"ל

שנפל בתאריך כ"ז בשבט תשל"ד, 19 בפברואר 1974

תתקיים בתאריך כ"ה בשבט תשע"ט, 31 בינואר 2019

בבית העלמין הצבאי בקרית שאול, בשעה 15:30

אזכרתו של סגן

אורנן ישראל (ראלי) ז"ל

שנפל בתאריך כ"ז בשבט תשנ"א, 10 בפברואר 1991

תתקיים בתאריך כ"ו בשבט תשע"ט, 1 בפברואר 2019

בבית העלמין הצבאי בקרית שאול בתל אביב, בשעה 10:45

אזכרתו של רב"ט

כהן עמית ז"ל

שנפל בתאריך ד' בשבט תשנ"ח, 30 בינואר 1998

תתקיים בתאריך כ"ו בשבט תשע"ט, 1 בפברואר 2019

בבית העלמין הצבאי ברעננה, בשעה 10:30