אזכרתו של רס"ם

כספי רון ז"ל

שנפל בתאריך י"ט בכסלו תשס"ד, 14 בדצמבר 2003

תתקיים בתאריך כ' בכסלו תש"פ, 18 בדצמבר 2019

בבית העלמין הצבאי בקריית שאול, בשעה 10:30

אזכרתו של רס"ן

שנק נתן ז"ל

שנפל בתאריך י"ט בכסלו תשל"ד, 14 בדצמבר 1973

תתקיים בתאריך כ'"ב בכסלו תש"פ, 20 בדצמבר 2019

בבית העלמין בחיפה, בשעה 12:00