אזכרתו של רס"ם

שטרנשוס דב ז"ל

שנפל בתאריך י"ח בתמוז תשס"ו, 14 ביולי 2006

תתקיים בתאריך כ"ג בתמוז תשע"ט, 26 ביולי 2019

בחלקה הצבאית בבית העלמין בכרמיאל, בשעה 11:00

אזכרתו של סמל

ג'וסטו שלומי ז"ל

שנפל בתאריך כ"ו בתמוז תשס"א, 17 ביולי 2001

תתקיים בתאריך כ"ו בתמוז תשע"ט, 29 ביולי 2019

בבית העלמין הצבאי בחולון, בשעה 18:00

אזכרתו של רס"ן

עופר חגי ז"ל

שנפל בתאריך כ"ו בתמוז תש"ם, 10 ביולי 1980

תתקיים בתאריך כ"ו בתמוז תשע"ט, 29 ביולי 2019

בבית הקברות הצבאי ברעננה, בשעה 10:00

אזכרתו של אל"ם

שיפנבאור דניאל ז"ל

שנפל בתאריך ט"ו באב תש"ע, 26 ביולי 2010

תתקיים בתאריך כ"ה בתמוז תשע"ט, 29 ביולי 2019

בחלקה הצבאית בבית העלמין בגדרות, בשעה 18:30

אזכרתו של רס"ל

ערוסי מאיר ז"ל

שנפל בתאריך כ"ח בתמוז תשל"ו, 26 ביולי 1976

תתקיים בתאריך כ"ח בתמוז תשע"ט, 31 ביולי 2019

בחלקה הצבאית של בית העלמין בחולון, בשעה 17:00

אזכרתו של רס"ן

שי ליאור ז"ל

שנפל בתאריך ט"ו באב תש"ע, 26 ביולי 2010

תתקיים בתאריך כ"ט בתמוז תשע"ט, 1 באוגוסט 2019

בחלקה הצבאית בבית העלמין בנווה הדר, הוד השרון, בשעה 18:30

אזכרתו של רב"ט

שלום יובל ז"ל

שנפל בתאריך א' באב תשל"ח, 4 באוגוסט 1978

תתקיים בתאריך כ"ט בתמוז תשע"ט, 1 באוגוסט 2019

בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, בשעה 16:45

אזכרתו של רס"ן

פישר רפאל (רפי) ז"ל

שנפל בתאריך א' באב תשס"ג, 29 ביולי 2003

תתקיים בתאריך א' באב תשע"ט, 2 באוגוסט 2019

בבית העלמין הצבאי בהרצליה, בשעה 11:00

אזכרתו של רב"ט

רובל מיכאל ז"ל

שנפל בתאריך כ"ג באב תש"ע, 2 באוגוסט 2010

תתקיים בתאריך א' באב תשע"ט, 2 באוגוסט 2019

בבית העלמין הצבאי באשקלון, בשעה 11:00

אזכרתה של רס"ם

בן-שיה חוה ז"ל

שנפלה בתאריך ג' באב תש"ן, 25 ביולי 1990

תתקיים בתאריך ג' באב תשע"ט, 4 באוגוסט 2019

בבית העלמין הצבאי בקריית גת, בשעה 18:00