אזכרתו של רס"ר

פליישמן משה ז"ל

שנפל בתאריך י"ח בתשרי תשמ"ב, 16 באוקטובר 1981

תתקיים בתאריך י"ח בתשרי תש"פ, 17 באוקטובר 2019

בבית הקברות הצבאי בחיפה, בשעה 10:30

אזכרתו של סג"ם

אילן כרמי ז"ל

שנפל בתאריך כ"ג בתשרי תשס"ט, 22 באוקטובר 2008

תתקיים בתאריך י"ט בתשרי תש"פ, 18 באוקטובר 2019

בבית העלמין בקיבוץ עינת, בשעה 11:00

אזכרתו של סמל

ורונה יוסף ז"ל

שנפל בתאריך כ"א בתשרי תשל"ד, 17 באוקטובר 1973

תתקיים בתאריך כ"ד בתשרי תש"פ, 23 באוקטובר 2019

בבית העלמין הצבאי בקריית שאול, בשעה 16:30

אזכרתו של סגן

אלון (אנידג'ר) דוד ז"ל

שנפל בתאריך י"ג בתשרי תשל"ה, 29 בספטמבר 1974

תתקיים בתאריך כ"ו בתשרי תש"פ, 25 באוקטובר 2019

בבית העלמין בקיבוץ גינוסר, בשעה 11:30

אזכרתו של סרן

אסא מתן ז"ל

שנפל בתאריך כ"ג בתשרי תשס"ט, 22 באוקטובר 2008

תתקיים בתאריך כ"ו בתשרי תש"פ, 25 באוקטובר 2019

בחלקה הצבאית בבית העלמין ביבנה, בשעה 15:30

אזכרתו של סרן ד"ר

סוקולובסקי ראובן ז"ל

שנפל בתאריך כ"א בתשרי תשל"ד, 17 באוקטובר 1973

תתקיים בתאריך כ"ח בתשרי תש"פ, 27 באוקטובר 2019

בבית העלמין הצבאי בקרית שאול, בשעה 15:00

אזכרתו של רס"ן

שפר אביאור ז"ל

שנפל בתאריך י"ח בתשרי תש"ע, 6 באוקטובר 2009

תתקיים בתאריך ג' בחשון תש"פ, 1 בנובמבר 2019

בבית העלמין במשגב, בשעה 14:30

אזכרתו של רס"ר

גור-גוטמן יעקב ז"ל

שנפל בתאריך כ"ג בחשון תשל"ב, 11 בנובמבר 1971

תתקיים בתאריך ט"ו בחשוון תש"פ, 13 בנובמבר 2019

בבית הקברות הצבאי בעפולה, בשעה 15:30

אזכרתו של רס"ן

ספרא ירון ז"ל

שנפל בתאריך י' בכסלו תשל"ח, 20 בנובמבר 1977

תתקיים בתאריך י"ז בחשון תש"פ, 15 בנובמבר 2019

בבית העלמין הצבאי בקריית שאול, בשעה 12:00

אזכרתו של רס"ן

כרסנתי דוד ז"ל

שנפל בתאריך כ"ח בחשוון תשס"ו, 29 בנובמבר 2005

תתקיים בתאריך כ"ח חשון תש"פ, 26 בנובמבר 2019

בחלקה הצבאית בבית העלמין במזכרת בתיה, בשעה 16:00